Fantastični svet Trčka Zgibonje
logo

Main Menu
Home
--------------------
Posao
Specijali
Putopisi
Muzika
Favoriti
Horizonti
--------------------

Slika sa moje terase - 30.04.2006.
Želim da naglasim da ovo nije kritika rada 'Gradske čistoće', već pokazatelj prenaseljenosti i komunalne nekulture.
 
 
 
nedelja, 30.04.2006.,08:00
Nedelja, 30.04.2006.,08:00

 

design by Trčko Zgibonja