Fantastični svet Trčka Zgibonje
logo

Main Menu
Home
--------------------
Posao
Specijali
Putopisi
Muzika
Favoriti
Horizonti
--------------------

Slika sa moje terase - 27.11.2005.
Želim da naglasim da ovo nije kritika rada 'Gradske čistoće', već pokazatelj prenaseljenosti i komunalne nekulture.
Izgleda da se stvari popravljaju :-)))
 
 
nedelja, 27.11.2005., 08:00
Nedelja, 27.11.2005., 08:00

 

design by Trčko Zgibonja