Fantastični svet Trčka Zgibonje
logo

Main Menu
Home
--------------------
Posao
Specijali
Putopisi
Muzika
Favoriti
Horizonti
--------------------

Exit 2017.
Nažalost, ovo je bio najgori Exit, do sada.
Slaba poseta, naročito izostanak stranaca, što obavezno ne mora da znači ništa loše, histerično je prikrivana agresivnim marketingom.
Do nekog sledećeg puta, bilo bi dobro da svi, bar malo, poradimo na sebi.
Do nekog novog festivala..., heh..., do neke nove mladosti...
A do tada, svi na svoje radne zadatke!
 
Exit 2017.
 
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
 

design by Trčko Zgibonja