Fantastični svet Trčka Zgibonje
logo

Main Menu
Home
--------------------
Posao
Specijali
Putopisi
Muzika
Favoriti
Horizonti
--------------------

Exit 2013.
Ostarili smo, i nekako se promenili, i Exit i ja...
Prateći sve te medijske izveštaje i raznorazne (pretežno Internet) komentare zaključio sam da nisam bio na istom mestu, u isto vreme. Ali, ako je za neku vajdu, gledajući hipnotički nastup grupe Vrelo, palo mi je na pamet da jedan od mogućih društvenih preobražaja vodi kroz - novi paganizam, jer tek kada u magijskom transu isteramo sve đavole i demone iz sebe možda budemo u prilici da krenemo dalje, i pokažemo svu (rano)hrišćansku ljubav prema sebi, i drugima.
Do tada, potpuno zasluženo, kroz kolektivizam eksperimentalnih pacova, krasićemo još mnoge spin doktorate naših usrećitelja.
 
Exit 2013.
 
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
 

design by Trčko Zgibonja