Fantastični svet Trčka Zgibonje
logo

Main Menu
Home
--------------------
Posao
Specijali
Putopisi
Muzika
Favoriti
Horizonti
--------------------

RHCP
RHCP 1996.
Kao da je bilo juče - 29. rođendan sam dočekao u Budimpešti na kocertu RHCP. Platili smo izlaznu taksu iz zemlje i prvi put, posle raspada SFRJ, uživo videli ljude iz Hrvatske i Slovenije. A, Boga mi, videli su i oni nas.
Sve je bilo super - osim koncerta, pardon, tezge od cca. 70 min.
 
Istorija je učiteljica života, a ja sam loš, i sentimentalan, đak.
Predugih 11 godina čekao sam RHCP u Srbiji i - prizvao oluju.
Da, učiteljica se ponavlja...
 
RHCP 2007.
 

design by Trčko Zgibonja