Fantastični svet Trčka Zgibonje
logo

Main Menu
Home
--------------------
Posao
Specijali
Putopisi
Muzika
Favoriti
Horizonti
--------------------

Iraklion
Današnja prestonica ostrva u blizini Knososa. Ima veliku luku i arheološki muzej sa lošom klimatizacijom.
 
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

design by Trčko Zgibonja